Stichting Twinkel wil samen met jou de leukste dingen doen! 

Voor kinderen en jongeren met een beperking is het moeilijk om aansluiting te vinden bij het huidige aanbod van sport, spel of beleef-activiteiten. Om die reden organiseert Twinkel activiteiten die bij hen passen. Tevens wordt er aan de ouders gedacht, ook zij leven soms in een isolement omdat de zorg voor hun kind voorop staat. Daarom zijn er ook voor hen ontmoetingsmomenten en worden er voorlichtingsavonden georganiseerd. En natuurlijk wordt er ook aan de broertjes en zusjes gedacht. Daarnaast organiseert Twinkel ook activiteiten waarbij ook kinderen zonder beperking welkom zijn. Zodat de kinderen leren van elkaars bestaan en rekening te houden met elkaar. Dit om een zo Inclusive mogelijke samenleving te krijgen met elkaar.

 

Twinkel richt haar werkgebied op de regio Noord West Veluwe en wil er zijn voor alle kinderen en jongeren, ongeacht of zij een verstandelijke, psychische, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap of chronische ziekte hebben.

 

Twinkel heeft geen winstoogmerk.

Doe je mee?

IMG_9509.JPG

Doe jij ook mee met de leukste activiteiten?

Meld je nu aan!
 

Blogs

Verslagen van vorige activiteiten.

 

Ik wil nog een keer!

Lewis

 

Agenda

Nieuw!

Twinkel dans
Het eerste doel in het dansen is dat iedereen zich op zijn/haar gemak voelt, mag zijn wie hij/zij is en bovenal plezier heeft!

 

We starten in de kring waar we iedereen welkom heten, gevolgd door een warming-up die de weken daarna terug zal komen. Daarna gaan we op muziek dansen vanuit een thema waarbij bewegen en beleven samen komen. Het thema kan bijvoorbeeld een jaargetijde zijn, een verhaaltje of materiaal dat Sandy meebrengt.

We gaan ontdekken hoe je lichaam kan gaan dansen vanuit de beleving, alleen en samen met de anderen. En lukt het een keer niet, dan is dat niet erg!

 

We eindigen weer samen in de kring met een cooling down. 

Docent: Sandy Raaijmakers

 

Activiteiten

Maar wat gaan we dan doen?

Samen muziek maken en ook meebewegen of dansen op de muziek. Want wie kan er nu wel stil blijven zitten bij muziek? Elk kind of jongere met een beperking is welkom.