top of page
DSC_0069.jpg

Kinderen laten stralen

Twinkel 

Met deze naam willen we weergeven hoe wij ernaar streven om een twinkeling in de ogen van de kinderen te toveren; we willen ze laten schitteren als een ster. In december 2019 is de stichting opgericht. Stichting Twinkel staat voor ouders van  kinderen met een (meervoudige) beperking. We willen dat kinderen met een beperking  deel kunnen nemen aan activiteiten die door verschillende organisaties worden gerealiseerd. Het gebeurt nu nog te vaak dat er voor deze kinderen geen faciliteiten zijn, zodat ze noodgedwongen altijd aan de kant staan. De burgerlijke gemeente is zich onvoldoende bewust van de hulpvraag van deze kinderen. We willen participeren in besprekingen bij gemeenten als er wordt nagedacht over sporthallen/zwembaden/ speeltuinen. Via de verbindingsmakelaar jeugd worden we hierbij betrokken.

Verder willen we ouders van deze kinderen met elkaar in contact brengen, zodat ze ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en van elkaars expertise gebruik kunnen maken.

Tevens willen we jaarlijks een evenement organiseren waar broertjes en zusjes extra in het zonnetje worden gezet, omdat ze toch wel meer moeten inleveren aan aandacht van ouders.

DSC_0085.jpg
 • Stimuleren en (financieel) ondersteunen van initiatieven die de participatie en/of integratie in de lokale samenleving beogen van kinderen/jongeren met een handicap en/of chronische ziekte

 • Stimuleren en (financieel) ondersteunen en/of organiseren van initiatieven ten behoeve van lotgenoten bijeenkomsten/ activiteiten voor de ouders, broers en zussen van kinderen/jongeren met een handicap en/of chronische ziekte in de lokale samenleving

 • Stimuleren en (financieel) ondersteunen en/ of organiseren van initiatieven ten behoeve van het gehele gezin van het kind/jongeren met een handicap en/of chronische ziekte.

 • Het bewustmaken van de lokale gemeenschap van de behoeften en de mogelijkheden van participatie en integratie van bovenstaande doelgroepen

 • Het bevorderen van gelijke kansen

 • Het tegengaan van isolement van bovenstaande doelgroepen

Voor 2020 zijn de initiatieven:

 • Meepraten over de inrichting van het zwembad in Ermelo en Harderwijk

 • Opzetten van website

 • Starten met een muziek-activiteit

 • Aandacht vragen voor sportactiviteiten

 • Wandelingen organiseren voor onderlinge uitwisseling door ouders

 • Informatie-avond over PGB

 • Muziekevenement voor “brusjes”

Vanwege de beperkingen door corona-maatregelen, zijn we nog niet ver gekomen met onze initiatieven; we nemen een aantal van deze activiteiten mee naar 2021.

Doel

DSC_0114.jpg
PARRO_1595914580158-2.jpg

Missie

In de lokale samenleving zijn nog veel drempels en is het niet vanzelfsprekend of mogelijk dat kinderen/jongeren met een beperking en/of chronische ziekte mee kunnen doen aan activiteiten. Activiteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling, het welbevinden en de participatie van deze groep kinderen.

Visie

Onze wens is een lokale leefomgeving waar het vanzelfsprekend is dat ook deze kinderen en jongeren mee kunnen doen aan sport-, spel- en beleefactiviteiten. Ook voor broers en zussen ( brussen) willen we mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te komen en hen laten ervaren dat ze zich niet alleen in deze situatie bevinden. Voor de ouders organiseren we ontmoetingsmomenten en voorlichtingsavonden.

DSC_0042.jpg
DSC_0022.jpg

Strategie

Door middel van facebook en website willen we de ouders informeren over de activiteiten die gepland zijn. We vragen aandacht  voor onze stichting in de lokale kranten. We willen ouders ook graag doorverwijzen naar instanties die sport en beweging of muziek aanbieden, dus een soort doorgeefluik zijn.

Het dagelijks bestuur vergadert 1 keer per 5 a 6 weken; hiervan wordt een verslag gemaakt.

Financiën

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting Twinkel heeft geen personeel in dienst.

De stichting ontvangt subsidie van de gemeente. Daarnaast vragen we een (kleine) bijdrage voor de activiteiten. We willen ook zoveel mogelijk participeren bij initiatieven die voor kinderen worden georganiseerd door sportscholen/instellingen voor kinderen met een beperking, waar vaak een geringe vergoeding voor wordt gevraagd.

Stefan.jpg
DSC_0391.jpg
DSC_0384.jpg

Jaarverslag 2020 stichting Twinkel

 

 

Op 12 december 2019 is de stichting Twinkel opgericht en staan we officieel ingeschreven in de KvK. Het idee is om via deze stichting meer te kunnen betekenen voor kinderen met een beperking en hun ouders en familieleden.

In februari 2020 doen we mee aan een ontmoetingsochtend die georganiseerd werd door Bijzonder in Arnhem; we denken na over verschillende ouderinitiatieven.

Janny en Suzanne hebben een overleg met de gemeente Ermelo over subsidie.

De cliniclowns verzorgen 2 voorstellingen. Het was een heel geslaagde bijeenkomst voor 13 kinderen, met enkele ouders en broertjes en zusjes

In maart doen we mee aan de beursvloer in Ermelo. Er zijn meerdere contacten gelegd op de beursvloer; o.a met Heel Ermelo Beweegt; de Rabobank; s Heerenloo; plaatselijk nieuws.

Dit heeft geresulteerd in een interview in de plaatselijke krant en overleg met Heel Ermelo Beweegt. Nu wordt er op s Heerenloo wekelijks door deze club lessen gegeven waar ook kinderen die niet op s Heerenloo wonen gebruik van kunnen maken.

Op 14 april 2020 hebben we een informatieavond die verzorgd wordt door Per Saldo over het beheer van PGB, maar helaas gooit corona roet in het eten waardoor we deze avond moet annuleren. We doen dit jaar nog een keer een poging om Per Saldo hun verhaal te laten vertellen, maar ook deze keer staan de coronamaatregelen ons in de weg om de bijeenkomst door te laten gaan.

Op 11 september wandelen we met enkele ouders, waarbij we onderlinge ervaringen  uitwisselen.

Dankzij de steun van de Lionsclub Harderwijk hebben we nu een website ,logo en folder. Nu we een website hebben kunnen we ook de ANBI status aanvragen.

Op 19 september en 3 oktober 2020 hebben we de eerste muzikale ochtenden in het buurtcentrum de Roef in Harderwijk. We zijn hierbij geholpen door Cultuurkust Harderwijk die ook een muziekdocente bereid heeft gevonden om de ochtenden te verzorgen. Het is een groot succes; kinderen, ouders en de docente genieten ervan. Maar ook nu is corona weer de spelbreker en durven we de muziekochtenden niet verder door te laten gaan tot nader te bepalen datum.

We mogen meedenken  met de gemeenten Ermelo en Harderwijk over de nodige aanpassingen voor de nieuw te bouwen zwembaden. Tevens mogen we meedenken aan een nieuw te bouwen speeltuin, door deze zo toegankelijk mogelijk te maken voor èlk kind. We zijn aanwezig bij  de bijeenkomsten Omgevingsmissie Jeugd voor beide gemeenten. En ook zijn we onderdeel van de werkgroep Toegankelijkheid Harderwijk.

We waren als bestuursleden vol enthousiasme gestart met het bedenken van passende activiteiten voor onze kinderen, maar helaas hebben we door de Corona maatregelen maar weinig kunnen waarmaken.

We hopen dat er in 2021 betere tijden zullen aanbreken waarop we ons weer volledig kunnen inzetten voor onze stichting Twinkel.

Bestuur

Oprichting bestuur.jpeg

Suzanne Nijveld

Voorzitter en penningmeester

Oprichting bestuur.jpeg

Hermien Jansen

Secretaris

Oprichting bestuur.jpeg

Janny van Oossanen

Algemeen bestuurslid

Sponsoren
Lions Logo.jpg
Kortland notaris.png
bottom of page