top of page
DSC_0069.jpg

Kinderen laten stralen

Twinkel 

Met deze naam willen we weergeven hoe wij ernaar streven om een twinkeling in de ogen van de kinderen te toveren; we willen ze laten schitteren als een ster. In december 2019 is de stichting opgericht. Stichting Twinkel staat voor ouders van  kinderen met een (meervoudige) beperking. We willen dat kinderen met een beperking  deel kunnen nemen aan activiteiten die door verschillende organisaties worden gerealiseerd. Het gebeurt nu nog te vaak dat er voor deze kinderen geen faciliteiten zijn, zodat ze noodgedwongen altijd aan de kant staan. De burgerlijke gemeente is zich onvoldoende bewust van de hulpvraag van deze kinderen. We willen participeren in besprekingen bij gemeenten als er wordt nagedacht over sporthallen/zwembaden/ speeltuinen. Via de verbindingsmakelaar jeugd worden we hierbij betrokken.

Verder willen we ouders van deze kinderen met elkaar in contact brengen, zodat ze ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en van elkaars expertise gebruik kunnen maken.

Tevens willen we jaarlijks een evenement organiseren waar broertjes en zusjes extra in het zonnetje worden gezet, omdat ze toch wel meer moeten inleveren aan aandacht van ouders.

DSC_0085.jpg
 • Stimuleren en (financieel) ondersteunen van initiatieven die de participatie en/of integratie in de lokale samenleving beogen van kinderen/jongeren met een handicap en/of chronische ziekte

 • Stimuleren en (financieel) ondersteunen en/of organiseren van initiatieven ten behoeve van lotgenoten bijeenkomsten/ activiteiten voor de ouders, broers en zussen van kinderen/jongeren met een handicap en/of chronische ziekte in de lokale samenleving

 • Stimuleren en (financieel) ondersteunen en/ of organiseren van initiatieven ten behoeve van het gehele gezin van het kind/jongeren met een handicap en/of chronische ziekte.

 • Het bewustmaken van de lokale gemeenschap van de behoeften en de mogelijkheden van participatie en integratie van bovenstaande doelgroepen

 • Het bevorderen van gelijke kansen

 • Het tegengaan van isolement van bovenstaande doelgroepen

Voor 2024 zijn de initiatieven:

 • Aandacht vragen voor sportactiviteiten

 • Aan kunnen sluiten bij lokale activiteiten; zoals de Veluwse Trailrun, schaatsen en zwemmen

 • Het mee kunnen doen in een toegankelijke en plaatselijke speeltuinen

 • Wandelingen organiseren voor onderlinge uitwisseling door ouders

 • Informatie-avond over PGB

 • Muziekevenementen organiseren

 • Een financiering regeling aanvragen

Doel

DSC_0114.jpg
PARRO_1595914580158-2.jpg

Missie

In de lokale samenleving zijn nog veel drempels en is het niet vanzelfsprekend of mogelijk dat kinderen/jongeren met een beperking en/of chronische ziekte mee kunnen doen aan activiteiten. Activiteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling, het welbevinden en de participatie van deze groep kinderen.

Visie

Onze wens is een lokale leefomgeving waar het vanzelfsprekend is dat ook deze kinderen en jongeren mee kunnen doen aan sport-, spel- en beleefactiviteiten. Ook voor broers en zussen ( brussen) willen we mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te komen en hen laten ervaren dat ze zich niet alleen in deze situatie bevinden. Voor de ouders organiseren we ontmoetingsmomenten en voorlichtingsavonden.

DSC_0042.jpg
DSC_0022.jpg

Strategie

Wij werken geheel op vrijwillige basis. Hierdoor zijn wij afhankelijk van giften. Weet dat wij een ANBI status hebben. Waardoor een gift aftrekbaar is voor de belasting. Bij contact kunt u hiervoor de gegevens vinden.

Eens in de 8 weken vergadert het bestuur, hiervan wordt een verslag gemaakt. Door middel van facebook en website willen we de ouders informeren over de activiteiten die gepland zijn.

Bestuur

Oprichting bestuur.jpeg

Suzanne Nijveld

Voorzitter en penningmeester

1017.jpg

Anne-Lara van den Berg

Secretaris

Logo_TWINKEL.png

Sponsoren
Lions Logo.jpg
Kortland notaris.png
bottom of page