top of page
DSC_0069.jpg

Kinderen laten stralen

Twinkel 

Met deze naam willen we weergeven hoe wij ernaar streven om een twinkeling in de ogen van de kinderen te toveren; we willen ze laten schitteren als een ster. In december 2019 is de stichting opgericht. Stichting Twinkel staat voor ouders van  kinderen met een (meervoudige) beperking. We willen dat kinderen met een beperking  deel kunnen nemen aan activiteiten die door verschillende organisaties worden gerealiseerd. Het gebeurt nu nog te vaak dat er voor deze kinderen geen faciliteiten zijn, zodat ze noodgedwongen altijd aan de kant staan. De burgerlijke gemeente is zich onvoldoende bewust van de hulpvraag van deze kinderen. We willen participeren in besprekingen bij gemeenten als er wordt nagedacht over sporthallen/zwembaden/ speeltuinen. Via de verbindingsmakelaar jeugd worden we hierbij betrokken.

Verder willen we ouders van deze kinderen met elkaar in contact brengen, zodat ze ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en van elkaars expertise gebruik kunnen maken.

Tevens willen we jaarlijks een evenement organiseren waar broertjes en zusjes extra in het zonnetje worden gezet, omdat ze toch wel meer moeten inleveren aan aandacht van ouders.

DSC_0085.jpg
 • Stimuleren en (financieel) ondersteunen van initiatieven die de participatie en/of integratie in de lokale samenleving beogen van kinderen/jongeren met een handicap en/of chronische ziekte

 • Stimuleren en (financieel) ondersteunen en/of organiseren van initiatieven ten behoeve van lotgenoten bijeenkomsten/ activiteiten voor de ouders, broers en zussen van kinderen/jongeren met een handicap en/of chronische ziekte in de lokale samenleving

 • Stimuleren en (financieel) ondersteunen en/ of organiseren van initiatieven ten behoeve van het gehele gezin van het kind/jongeren met een handicap en/of chronische ziekte.

 • Het bewustmaken van de lokale gemeenschap van de behoeften en de mogelijkheden van participatie en integratie van bovenstaande doelgroepen

 • Het bevorderen van gelijke kansen

 • Het tegengaan van isolement van bovenstaande doelgroepen

Voor 2020 zijn de initiatieven:

 • Meepraten over de inrichting van het zwembad in Ermelo en Harderwijk

 • Opzetten van website

 • Starten met een muziek-activiteit

 • Aandacht vragen voor sportactiviteiten

 • Wandelingen organiseren voor onderlinge uitwisseling door ouders

 • Informatie-avond over PGB

 • Muziekevenement voor “brusjes”

Vanwege de beperkingen door corona-maatregelen, zijn we nog niet ver gekomen met onze initiatieven; we nemen een aantal van deze activiteiten mee naar 2021.

Doel

DSC_0114.jpg
PARRO_1595914580158-2.jpg

Missie

In de lokale samenleving zijn nog veel drempels en is het niet vanzelfsprekend of mogelijk dat kinderen/jongeren met een beperking en/of chronische ziekte mee kunnen doen aan activiteiten. Activiteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling, het welbevinden en de participatie van deze groep kinderen.

Visie

Onze wens is een lokale leefomgeving waar het vanzelfsprekend is dat ook deze kinderen en jongeren mee kunnen doen aan sport-, spel- en beleefactiviteiten. Ook voor broers en zussen ( brussen) willen we mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te komen en hen laten ervaren dat ze zich niet alleen in deze situatie bevinden. Voor de ouders organiseren we ontmoetingsmomenten en voorlichtingsavonden.

DSC_0042.jpg
DSC_0022.jpg

Strategie

Door middel van facebook en website willen we de ouders informeren over de activiteiten die gepland zijn. We vragen aandacht  voor onze stichting in de lokale kranten. We willen ouders ook graag doorverwijzen naar instanties die sport en beweging of muziek aanbieden, dus een soort doorgeefluik zijn.

Het dagelijks bestuur vergadert 1 keer per 5 a 6 weken; hiervan wordt een verslag gemaakt.

Bestuur

Oprichting bestuur.jpeg

Suzanne Nijveld

Voorzitter en penningmeester

Logo_TWINKEL.png

Logo_TWINKEL.png

Sponsoren
Lions Logo.jpg
Kortland notaris.png
bottom of page